Bạn đang tìm kiếm đơn vị tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề uy tín?


Nhận báo giá

Đơn vị dẫn đầu về dịch vụ tư vấn &
Cấp chứng chỉ hành nghề

Chúng chỉ hành nghề
Xây dựng

Dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I,II,III thuộc tất cả các lĩnh vực thiết kế, tư vấn giám sát, quản lý dự án trên toàn quốc.

Chứng chỉ năng lực
Xây dựng

Cấp chứng chỉ năng lực doanh nghiệp xây dựng theo nghị định 100/2018/NĐ-CP, thông tư 08/2018/TT-BXD.

Chứng chỉ hành nghề
Đấu thầu

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định mới nhất của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư có giá trị hành nghề 5 năm trên toàn quốc

Chứng chỉ hành nghề
Kế toán

Chứng chỉ hành nghề kế toán (CPA – Certified Public Accountants) là giấy chứng nhận hành nghề kế toán được Bộ Tài Chính cấp.

Chứng chỉ hành nghề
Đo đạc & Bản đồ

Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ cho cá nhân, giấy phép hoạt động đo đạc cho doanh nghiệp trên toàn quốc.

Chứng chỉ hành nghề
Các lĩnh vực khác

Chứng chỉ quản lý dự án chuyên nghệp PMI, dịch vụ đăng tải thông tin mạng đấu thầu  quốc gia cùng nhều dịch vụ khác cho cá nhân và doanh nghệp.

Chúng tôi đã đồng hành hỗ trợ
12000 khách hàng sau 8 năm hoạt động .
Yêu cầu tư vấn.
Bạn vui lòng gửi thông tin nhu cầu cần tư vấn một trong các dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề theo thông tin bên cạnh. Chúng tôi sẽ liên hệ để tư vấn trực tiếp sau khi nhập được yêu cầu.

Tôi muốn tư vấn chứng chỉ:

>